Anslut dig

Vi använder en App för smarttelefoner (iOS och Android). Den håller dig up-to-date med din förening. Nyheter, event, schema, avgifter och mycket mera.

För att få full tillgång till din förenings app behöver du ladda ner Team App i din smarttelefon. Ladda ner Team App här (http://teamapp.com/app). Den är 100% GRATIS.


Starta Team App.
Sen:
1. Sign-up för Team App. Du får en epost för att bekräfta din registrering.
2. Logga in. Sök sedan ADK Membership och begär tillgång till grupp(er) som gäller dig.

Ifall du inte har en smarttelefon kan du skicka epost till oss så läggs du till manuellt. Du får då meddelanden via epost.